Zakelijke begeleiding

Veranderingen in organisaties vragen vrijwel altijd veranderingen van mensen. Meestal brengen veranderingen onzekerheid, onduidelijkheden, verlies en extra energie-investering met zich mee. Gevoelsmatig kiezen we er dan ook vaak voor "bij het oude vertrouwde te blijven". Zeker wanneer wij (nog) niet zelf voor deze veranderingen kiezen en deze veranderingen ingrijpend zijn. Zelf een gewenste verandering kan een grote bron van stress zijn. Bij veranderingen die door anderen worden ingezet en aangestuurd, zijn de emoties dan ook navenant.

In deze tijd van crisis is persoonlijk leiderschap een belangrijke factor in het transformatieproces van organisaties. Authenticiteit is een voorwaarde, een eigenschap, om binnen organisaties mensen te kunnen binden en richting te geven. Van een leider wordt verwacht dat hij écht en geloofwaardig is. Of het nu gaat om een hiërarchische leidinggevende of bijvoorbeeld een projectleider: vertrouwen is onontbeerlijk om effectief leiding te geven en te beïnvloeden.

In de huidige tijdsgeest vraagt dat moed. Het lijkt immers veiliger om te schuilen door aangepast gedrag te vertonen. Maar deze kloof tussen uw intentie en wat u daadwerkelijk doet werkt meestal belemmerend en u wordt hier vaak niet gelukkiger van. Tevens kan het ten koste gaan van uw geloofwaardigheid.

Onderzoek wijst uit dat gelukkige mensen succesvoller zijn. De formule voor geluk is: willen wat u doet en doen wat u wilt. Dan bent u authentiek, staat u in uw kracht en leeft en werkt u vanuit diepe overtuiging.


Trainingen
Onze trainingen kenmerken zich door maatwerk en diepe procesbegeleiding. In onze visie bestaat er geen standaard training omdat iedere organisatie en afdeling zijn eigen cultuur en aandachtspunten heeft.
 

Wij zijn inzetbaar als

- Coach/Counselor (psychosociale therapie)
  voor persoonlijke (ontwikkel) trajecten
- Trainer van workshops die in het teken staan van
  veranderprocessen, communicatie en teambuilding
- Adviseur van managers die het veranderproces zelf
  ter hand nemen
- Als Trainer/organisator van workshops en trainingen
  op het gebied van transitieproces begeleiding


Enkele succesvolle trainingen:

- Leren omgaan met veranderingen

  (sluit aan bij mobiliteitsproblematiek)

- Communicatie en teambuilding

  (gegeven bij ernstige samenwerkingsproblemen)

- Wees je eigen voorzitter

  (eigen verantwoordelijkheid medewerker activeren)

- Workshop managers kenmerk transitieproces

  (de do’s en dont’s bij een transitieproces)

Voor meer informatie over maatwerk in uw organisatie kunt u contact opnemen met Co of Annette de Waal. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag onze visie toe. Tevens kunt u ons altijd benaderen voor een vrijblijvende presentatie over onze producten.


Referenties:

Ontmaskering werkt zowel voor ondernemingen met een winstoogmerk als voor organisaties uit de publieke sector, zoals:

  • ING
  • Postbank NV
  • Gemeente Amsterdam
  • Kinderdagverblijven